Audyty bezpieczeństwa

magnifier 01Przeprowadzamy audyty w zakresie:

 • Bezpieczeństwa elektronicznego i kanałów wycieku informacji

 • Bezpieczeństwa zasobów informacyjnych firmy/urzędu/uczelni

 • Bezpieczeństwa danych osobowych w jednostkach organizacyjnych

 • Bezpieczeństwa informacji niejawnych w firmach/urzędach

oraz pomagamy w opracowaniu i tworzeniu:

 • Tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie/instytucji z procedurami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wewnątrz i na zewnątrz firmy

 • Systemu ochrony danych osobowych z polityką bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

 • Systemu ochrony informacji niejawnych z dokumentacją określającą poziom zagrożeń dla informacji niejawnych wraz z:

  • szacowaniem ryzyka

  • planami ochrony informacji niejawnych o różnych klauzulach tajności

  • instrukcją sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresie i warunkach stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

  • Instrukcji dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”