Kancelarie tajne

200248699-001Nasza firma projektuje i instaluje wszelkie zabezpieczenia fizyczne, które mają zastosowanie przy zabezpieczeniu pomieszczeń kancelarii tajnej.

Do zabezpieczeń tych należą:

– system kontroli wejścia i wyjścia,
– system alarmowy,
– system dozoru wizyjnego CCTV,
– system sygnalizacji napadu,
– system sygnalizacji pożarowej,
– montaż certyfikowanej stolarki drzwiowej i okiennej,
– zastosowanie ochrony elektromagnetycznej,
– montaż szaf pancernych i sejfów z odpowiednimi certyfikatami,
– montaż systemów antypodsłuchowych,
– wdrożenie certyfikowanych systemów teleinformatycznych do przetwarzania danych.

Organizacja i zabezpieczenie pomieszczeń przeznaczonych na kancelarię tajną obejmuje kompleksową usługę obejmującą projekt, prace remontowo-budowlane, instalacje zabezpieczeń, wyposażenie oraz opracowanie szczegółowej dokumentacji organizacyjnej kancelarii.

Kancelaria tajna zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych to wyodrębniona komórka organizacyjna, w zakresie ochrony informacji niejawnych podlegająca pełnomocnikowi ochrony, która jest obsługiwana przez pracowników pionu ochrony.
Komórka ta jest odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów uprawnionym osobom tak żeby jednoznacznie można było określić gdzie znajduje się w danej chwili dokument oraz kto i kiedy się z nim zapoznał.
Oprócz rozwiązań organizacyjnych, kancelaria tajna wymaga zastosowania szeregu rozwiązań w zakresie zabezpieczeń fizycznych pomieszczeń przeznaczonych na kancelarię.
W zależności od rodzaju klauzuli przetwarzanych informacji ustala się rodzaj odpowiedniego wyposażenia oraz zabezpieczenia fizycznego kancelarii.