Między- narodowa Konferencja SAFETY AND SECURITY

W dniach 13 – 15 marca 2013 roku w Bielsko – Białej Nasza Firma uczestniczyła w pierwszej logo_ksoin.gifMiędzynarodowej Konferencji SAFETY AND SECURITY na temat nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań organizacyjnych służących bezpieczeństwu informacji i danych osobowych. Organizatorem Konferencji było Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. W trakcie Konferencji otrzymaliśmy wyróżnienie za Innowacyjność w ochronie informacji i danych osobowych   więcej>

(150) (157) (158) DYPLOM b