Ochrona komputerów

komputery 01komputery 02Infrastruktura informatyczna każdej firmy jest ciągle narażona na penetrację przez osoby nieupoważnione, które stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy.

W większości przypadków dane z firmy wyciekają w wyniku świadomego działania lub niefrasobliwości jej pracowników w szczególności z powodu lekceważenia elementarnych zasad bezpieczeństwa informatycznego. Audyt związany z bezpieczeństwem informatycznym ujawnia potencjalne kanały wycieku informacji oraz informuje jak zabezpieczyć infrastrukturę informatyczną przed niekontrolowanym wyciekiem informacji oraz próbami zniszczenia danych lub ich niekontrolowaną modyfikacją.

Bezpieczeństwo sieci to nie tylko instalowanie zapór ochronnych przed potencjalnym włamanie z zewnątrz, ale także odpowiednia
ochrona wewnątrz sieci firmowej. Każdemu użytkownikowi należy przypisać i udostępnić tylko ściśle określone zasoby sieciowe zabezpieczone indywidualnym hasłem dostępu umożliwiającym określenie kto, kiedy i z jakich zasobów sieciowych korzysta. Kompleksowa polityka bezpieczeństwa informatycznego nie ogranicza się tylko do zabezpieczeń technicznych i programowych, ale obejmuje również procedury dotyczące działania i zachowania pracowników podczas pracy z danymi oraz procedury związane z zauważeniem przez pracowników potencjalnych zagrożeń.

Firma nasza pomoże Państwu w zabezpieczeniu sieci teleinformatycznych przed nieupoważnionym dostępem oraz opracuje procedury bezpieczeństwa informatycznego w Waszej firmie.