Ochrona przed podsłuchem

Security 01

Nasza oferta zawiera nowoczesne rozwiązania w zakresie systemów zabezpieczających przed podsłuchem i szpiegostwem gospodarczym.

Przy wykrywaniu podsłuchów należy zwrócić uwagę, że nie istnieje żaden magiczny i jedynie słuszny sposób, aby wykryć wszystkie urządzenia podsłuchowe. Lokalizacja podsłuchów jest żmudną pracą wymagającą dużego doświadczenia i ogromnej wiedzy od techników wykonujących te czynności oraz wymaga zastosowania różnorodnego sprzętu. Firma nasza podczas wykonywania usługi lokalizacji urządzeń podsłuchowych używa profesjonalnych analizatorów widma elektromagnetycznego, detektorów złącz nieliniowych, ręcznych detektorów promieniowania elektromagnetycznego, urządzeń do lokalizacji kamer przewodowych i bezprzewodowych, detektorów GSM i wielu innych urządzeń umożliwiających wykrycie i zlokalizowanie podsłuchów.

Oferta nasza obejmuje:

 • projektowanie i montaż systemów zabezpieczających przed wypływem informacji,
 • doradztwo, weryfikację istniejących zabezpieczeń oraz ocenę stanu bezpieczeństwa i zagrożeń,
 • ujawnianie technicznych kanałów wycieku informacji w danym obiekcie,
 • sprawdzanie pomieszczeń pod kątem urządzeń służących do podsłuchu i podglądu,
 • sprawdzanie pojazdów pod kątem urządzeń służących do podsłuchu i lokalizacji pojazdów,
 • sprawdzanie linii teleinformatycznych i energetycznych pod kątem podsłuchów,
 • projektowanie i wykonywanie bezpiecznych pomieszczeń (kancelarie tajne, pomieszczenia do prowadzenia poufnych rozmów),
 • sprzedaż urządzeń do wykrywania podsłuchów,
 • sprzedaż urządzeń neutralizujących podsłuchy, telefony komórkowe i nadajniki GPS,
 • sprzedaż urządzeń ostrzegających przed podsłuchem,
 • wypożyczanie systemów antypodsłuchowych.

Podstawowymi czynnościami podczas kompleksowego wykrywania podsłuchów są:

 1. Przyjęcie zgłoszenia, przekazanie informacji przez klienta o potencjalnych zagrożeniach, uzgodnienie warunków wykonania usługi i podpisanie zlecenia.
 2. Wykonanie oględzin badanego obiektu, w szczególności inspekcja fizycznych zabezpieczeń takich jak drzwi, okna, zamki kanały wentylacyjne, urządzenia alarmowe, sieci teleinformatyczne, telewizja przemysłowa oraz wszelkie kanały instalacyjne.
 3. Zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa firmy jeżeli taka istnieje.
 4. Zapoznanie się z metodami usuwania odpadów.
 5. Ocena wizualna badanych pomieszczeń przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
 6. Sprawdzenie i ocena występujących tuneli akustycznych ( kanały wentylacyjne, kanały instalacyjne, centralne ogrzewanie, szczeliny w ścianach i sufitach, podwieszane sufity).
 7. Inspekcja urządzeń telefonicznych oraz wszelkiego sprzętu elektronicznego.
 8. Inspekcja przewodów telefonicznych.
 9. Analiza widma elektromagnetycznego pod kątem nadajników radiowych.
 10. Inspekcja przewodów elektrycznych, gniazdek, przełączników i listew zasilających.
 11. Przeszukiwanie pomieszczeń z zastosowaniem detektora złącz nieliniowych (umożliwia również wykrycie nieaktywnych urządzeń podsłuchowych).
 12. Przeszukiwanie pomieszczeń przy pomocy ręcznego detektora promieniowania elektromagnetycznego.
 13. Analiza pomieszczeń przy pomocy detektora GSM.
 14. Sporządzenie raportu końcowego z wykonanych czynności zawierającego opis wykonanych czynności, opis zagrożeń oraz zalecenia dotyczące podniesienia bezpieczeństwa obiektu.

„Należy pamiętać, że wykryty podsłuch może być Twoim sprzymierzeńcem w walce z nieuczciwą konkurencją dlatego nie zawsze jest wskazane jego usunięcie.”