Silentel

SILENTEL - architekturaSILENTEL - obszar działania

SILENTEL służy ochronie połączeń głosowych i transmisji danych przed podsłuchem. Jest to kompleksowe, łatwe do zastosowania i proste w obsłudze rozwiązanie do bezpiecznej
łączności mobilnej, która składa się z aplikacji klienckich i modułów serwerowych.

Aplikacje klienckie SILENTEL przeznaczone są dla urządzeń mobilnych użytkowników sieci komórkowych i komputerów osobistych (PC). Moduły serwerowe zapewniają autoryzację połączeń i obsługę komunikacji między poszczególnymi użytkownikami.

SILENTEL może być dostarczany jako w pełni skalowalne rozwiązanie, które spełnia specyficzne wymagania klientów i może być dostosowane do indywidualnych potrzeb.

SILENTEL z jego dodatkowymi rozwiązaniami z wykorzystaniem różnych dostępnych infrastruktur sieciowych zapewnia bezpieczne środowisko komunikacji dla użytkowników w dowolnym miejscu i czasie.
Bezpieczna komunikacja głosowa pomiędzy dwoma uczestnikami (podobnie do standardowej rozmowy telefonicznej) w trybie specjalnym, zabezpieczonym.

Bezpieczne Wiadomości tekstowe o zaszyfrowanej zawartości.

Bezpieczne przesyłanie załączników wiadomości tekstowych (dowolnego typu i rozmiaru).

Bezpieczne konferencje głosowe między dwoma lub więcej uczestników umożliwiające użytkownikom wysyłanie natychmiastowych tekstów i / lub wiadomości graficznych.

Bezpieczne Kontakty z użytkownikami ze statusem obecności.

Aplikacja SILENTEL wykorzystuje własne kontakty, które są oddzielone od innych kontaktów telefonicznych i są dostępne tylko wewnątrz aplikacji SILENTEL.
Informacje o statusie użytkownika (online, z dala, nie-przeszkadzać, offline) jest dostępna dla wszystkich użytkowników z listy kontaktów SILENTEL Communication Server ®
Aplikacja kliencka łączy się z SILENTEL Communication Server ®

Uwierzytelnianie użytkowników następuje za pomocą nazwy i kodu PIN (hasło).

Lista użytkowników i grup jest ładowana po udanym logowaniu do systemu.

Lista kontaktów jest zarządzane przez administratora systemu.

System wyświetla informacje o dostępności użytkowników.

Bezpieczeństwo jest oparte o szyfrowanie end-to-end kluczem AES 256.

Dane są szyfrowane przed wysłaniem i są odszyfrowane u odbiorcy.

Dane nie są odszyfrowane w czasie transferu.

Serwer SILENTEL nie zna kluczy szyfrowania i nie jest w stanie odszyfrować zawartości.

Brak informacji jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Oznacza to, że poufne dane nie będą narażone na nieupoważniony dostęp nawet w przypadku zgubienia lub kradzieży.

Silentel jest dostępny jako czyste oprogramowanie (szyfrowanie programowe) lub jako połączenie oprogramowania i szyfrowania sprzętowego.

Szyfrowanie sprzętowe odbywa się poprzez specjalnie zaprojektowany i zabezpieczony mikrokontroler w postaci karty microSD – Silentel Mobile Security Card (MSC) zapewniający zgodność z EAL 5+ i odporność na ataki DPA/SPA i ataki fizyczne.

SILENTEL jest wymieniony w NATO Information Assurance Products Catalogue (NIAPC) z klasyfikacją: NATO POUFNE