Więcej niż oddanie

Utrata danych powoduje, że czujesz się bezradny?

Jak wygląda proces odzyskiwania danych?

1
2
3
4
5

Możemy odzyskać dane z następujących urządzeń i nośników

Urządzenia:

Nośniki danych:

Jakiego rodzaju dane odzyskujemy

Telefony i smarfony

Komputery, notebooki

Nośniki pamięci

Dane możemy odzyskać z urządzeń i nośników w następujących przypadkach

Uszkodzenia logiczne

Uszkodzenia fizyczne

Umów się na bezpłatną konsultację